Thép trong lòng biển sâu


Thép trong lòng biển sâu / Steel in the Deep Sea


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 26 phút, 2023; P / People’s Army Cinema, 26 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Huy Hùng

Đạo diễn/ Director: Vũ Trọng Quảng

Quay phim/ Cinematography: Nguyễn Bảo Khánh – Đinh Công Hiếu

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Chu Đức Thắng – Đào Thị Hằng

Dựng phim/ Film Editor: Vũ Thị Thu Hương

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Bản lĩnh và ý chí vững vàng như thép của những người lính tàu ngầm luôn là chỗ dựa vững chắc cho Tổ quốc và nhân dân trong thế trận bảo vệ biển, đảo của nước ta. Bản lĩnh ấy bắt nguồn từ tình yêu Tổ quốc, truyền thống bộ đội Cụ Hồ được hun đúc qua quá trình rèn luyện, đoàn kết vươn lên của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.

The strength and unwavering determination, like steel, of the submariners, have always been a solid foundation for the defense of our country’s seas and islands. This courage stems from their love for the homeland and the traditions of Ho Chi Minh’s armed forces, forged through training and the collective spirit of the soldiers of the Vietnam People’s Army.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Vũ Trọng Quảng sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Điện ảnh Quân đội nhân dân. Anh là đạo diễn các bộ phim tài liệu: Ký ức Thượng Lào, Chất thép trong lòng biển.

Director Vu Trong Quang, born in 1978, graduated with a degree in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He works for the People’s Army Cinema and has directed documentary films such as Memories of Upper Laos and Steel in the Deep Sea.