Nữ tướng Mê Linh


Nữ tướng Mê Linh/ Me Linh female general


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 30 phút, 2021; P/ Vietnam Animation Joint Stock Company, 30 minutes, 2021, P

Biên kịch/ Screenwriter: NSƯT Phùng Văn Hà, Nguyễn Thu Trang

Đạo diễn/ Director: NSƯT Phùng Văn Hà

Âm nhạc/ Music: Phạm Bá Chỉnh

Âm thanh/ Sound: Hoàng Thu Thủy

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Phạm Thị Minh Nguyệt

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animator: Lê Trung Thắng

Dựng phim/ Film Editor: NSƯT Phùng Văn Hà

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Vào năm 39-40 TCN, quận Giao Chỉ nước ta bị nhà Đông Hán đô hộ. Chúng dùng chính sách đồng hóa gắt gao, bóc lột hà khắc khiến dân ta sống trong cảnh nô lệ lầm than. Hy sinh tình cảm riêng tư, Hai Bà Trưng là Trưng Trắc và Trưng Nhị đã đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi quân Đông Hán ra khỏi bờ cõi, giành lại độc lập cho nước Nam.

In the year 39-40 BC, our country’s Giao Chỉ region was under the rule of the Eastern Han Dynasty. They enforced strict assimilation policies, exploited and oppressed the people leading them into a life of misery and slavery. Sacrificing their personal feelings, the Two Sisters Trưng Trắc and Trưng Nhị, known as Hai Bà Trưng, rose up in rebellion. They drove the Eastern Han forces out of our land then reclaimed independence for the Southern region.

Đạo diễn/ Director:

NSƯT, đạo diễn Phùng Văn Hà sinh năm 1971, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Anh là đạo diễn thuộc Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 1995 đến nay và đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách nghệ thuật.

Meritorious Artist and director Phung Van Ha, born in 1971, graduated from Hanoi University of Industrial Arts. He has been a director in Vietnam Animation Joint Stock Company since 1995 and currently holds the position of Deputy Director in charge of art.