Nụ cười


Nụ cười / Smile


Đơn vị sản xuất/ Production: Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, 12 phút, 2023; P / Hanoi Academy of Theater and Cinema, 12 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Quang Trung

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Quang Trung

Âm nhạc/ Music: Epidemic.com

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Quang Trung

Họa sĩ tạo hình/Animator : Nguyễn Quang Trung

Họa sĩ diễn xuất/ Performing Animator: Nguyễn Quang Trung

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Quang Trung

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Người đàn ông tìm mọi cách để được quay ngược thời gian trở về sống với những ký ức, kỷ niệm xưa cũ. Nhưng mong ước của ông vô tình đã làm hỏng những mong muốn của mọi người xung quanh. Trong quá trình tìm cách chuộc lại lỗi lầm, ông đã nhận ra cuộc sống có ý nghĩa chính là niềm vui ở hiện tại chứ không phải quá khứ hay tương lai.

A man goes to great lengths to reverse time and relive old memories and experiences. However, his desire inadvertently disrupts the desires of those around him. In the process of seeking redemption, he realizes that the true meaning of life is finding happiness in the present, rather than dwelling on the past or the future.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Quang Trung sinh năm 1975, tốt nghiệp chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật phim Hoạt hình, khoa Thiết kế Mỹ thuật trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh hiện là giảng viên khoa Thiết kế Mỹ thuật trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội.

Director Nguyen Quang Trung, born in 1975, graduated with a degree in Art Design for Animation Film, specializing in Art Design from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He currently serves as a lecturer in the Department of Art Design at Hanoi Academy of Theater and Cinema.