Hai bàn tay


Hai bàn tay / Two Hands


 Đơn vị sản xuất / Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 80 phút 03 giây, 2021; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 80 minutes 3 seconds, 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: Đặng Thị Linh

Đạo diễn/ Director: Đặng Thị Linh

Quay phim/ Cinematographer: Trần Xuân Chung

Âm thanh/ Sound: Đào Thanh Sơn

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Thu Thảo – Lê Hoàng Anh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Danh họa Nguyễn Sáng – một tài năng lớn của  mỹ thuật Việt Nam. Ngôn ngữ hội hoạ của ông có tầm khái quát cao, kết hợp nhuần nhuyễn nghệ thuật truyền thống với thành tựu nghệ thuật hiện đại thế giới, đóng góp vào việc cách tân hội hoạ hiện đại Việt Nam.

The film is about artist Nguyen Sang, a great talent in Vietnamese art. His artistic language has had a high level of abstraction, seamlessly combined traditional art with modern world artistic achievements and contributed to the modernization of Vietnamese contemporary art.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Đặng Thị Linh sinh năm 1984, tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch, Đạo diễn Điện ảnh -Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nôi. Chị là đạo diễn các bộ phim Chữ Quốc ngữ theo dòng thời gian, Tuổi thác ghềnh, Nghìn năm sơn ta, trăm năm sơn mài, Những ngả đường sáng tối, Hai bàn tay, Miền đất huyền thoại, Đường về hoang dã.

Director Dang Thi Linh, born in 1984, graduated with a specialization in Screenwriting and Film Direction from Hanoi Academy of Theater and Cinema. She has directed several films including Vietnamese Script through Time, Age of the Rocky Beach, A Thousand Years of Lacquer, Paths of Light and Darkness, Two Hands, Legendary Land, and Journey Back to the Wilderness.