Kỳ tích đầm Dạ Trạch


Kỳ tích đầm Dạ Trạch/ The Legend of Da Trach Marsh


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 30 phút, 2022’; P/ Vietnam Animation Joint Stock Company, 30 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Trương Thùy Linh, Phạm Thanh Hà

Đạo diễn/ Director: Bùi Mạnh Quang

Âm nhạc/ Music: Đặng Duy Chiến

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Bùi Mạnh Quang

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Đào Xuân Thành, Lê Thanh Huyền, Lê Hồng Yến, Chu Huy Bình, Doãn Đạo Thúy, Ngô Ngọc Long, Vũ Mạnh Hùng, Trần Minh Nguyệt, Nguyễn Phương Nhi, Trần Thị Dịu, Trần Quỳnh Nga, Bùi Phương Thảo, Đặng Nguyên Thơ

Dựng phim/ Film Editor: Bùi Mạnh Quang

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Triệu Việt Vương chọn vùng đầm lầy có địa thế hiểm trở ở vùng Dạ Trạch (Khoái Châu, Hưng Yên) để xây dựng căn cứ chống lại giặc Lương sang xâm lược nước ta. Với tài thao lược, sử dụng lối đánh du kích kết hợp địa hình hiểm trở, ông đã đánh tan đội quân hùng mạnh của nhà Lương.

Trieu Viet Vuong selected the treacherous marshlands in the Da Trach region (Khoai Chau District, Hung Yen Province) to establish a stronghold to resist the invasion of the Luong dynasty (Liang Chao). With strategic prowess and the use of guerrilla tactics combined with challenging terrain, he successfully defeated the powerful army of the Luong dynasty (Liang Chao).

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Bùi Mạnh Quang sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa Mỹ thuật trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật phim hoạt hình. Trong vai trò đạo diễn, họa sĩ tạo hình, họa sĩ diễn xuất… của hơn 30 bộ phim. Hiện nay, anh đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh dịch vụ của Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam.

Director Bui Manh Quang, born in 1977, graduated from the Department of Fine Arts at Hanoi Academy of Theater and Cinema, specializing in Art Design for Animation Films. In various roles such as director, animator, and performing animator for over 30 films. Currently, he holds the position of Deputy General Director in charge of Business Services at Vietnam Animation Joint Stock Company.