Làng Bình Yên


Làng Bình Yên / The Peaceful Village


Đơn vị sản xuất/ Production: Truyền hình Quốc hội Việt Nam, 27 phút, 2023; P / Vietnam National Assembly Television, 27 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Triệu Văn Đô

Đạo diễn/ Director: Triệu Văn Đô

Quay phim/ Cinematographer: Triệu Văn Đô

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Mạnh Dũng

Dựng phim/ Film Editor: Trần Ngọc Thúy

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Làng nghề tái chế nhôm Bình Yên, Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định đã đi vào hoạt động được hơn 30 năm. Cuộc sống của người dân làng nghề ngày càng khá giả nhưng môi trường của thôn Bình Yên lại không hề bình yên, thậm chí đang dần bị “bức tử”. Không khí trong làng bị ô nhiễm do khói nhả ra từ các lò đốt hoạt động suốt ngày đêm. Hóa chất, thuốc tẩy từ các nhà xưởng, cơ sở sản xuất tạm bợ với quy trình công nghệ lạc hậu được thải ra sông ngòi, kênh mương… khiến cho tình trạng ô nhiễm nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng cồng dân cư trong làng. Nhưng dường như, vì cuộc sống mưu sinh, vì miếng cơm manh áo nên người dân làng nghề Bình Yên đang chấp nhận “sống chung với sự độc hại”.

The aluminum recycling village of Binh Yen in Nam Thanh, Nam Truc, Nam Dinh has been in operation for over 30 years. The lives of the villagers in the recycling village have become increasingly affluent, but the environment in Binh Yen is far from peaceful and is even slowly being “murdered.” The village’s air is polluted due to the smoke emitted from the furnaces operating day and night. Chemicals and detergents from makeshift production facilities with outdated technology are discharged into rivers and canals, causing severe pollution and serious health effects on the local population. However, it seems that for the sake of livelihoods and daily sustenance, the people of Bình Yên are accepting to “live with the harmful consequences”.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Triệu Văn Đô sinh năm 1983, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Trung tâm Phim tài liệu, Đài truyền hình Việt Nam từ năm 2017 đến năm 2023. Hiện tại, đạo diễn Triệu Văn Đô làm việc tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

Director Trieu Van Do, born in 1983, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He worked for the Documentary Film Center of Vietnam Television from 2017 to 2023 and currently works for Vietnam National Assembly Television.