Rác chìm


Rác chìm/ Submerged Waste


Đơn vị sản xuất / Production: Trung tâm Phim Tài liệu – Đài Truyền hình Việt Nam, 25 phút, 2022 / Documentary Film Center – Vietnam Television, 25 minutes, 2022

Biên kịch / Screenwriter: Vũ Hoài Nam

Đạo diễn / Director: NSƯT Vũ Hoài Nam

Quay phim / Cinematographer: Lại Tùng Lâm

Âm thanh/ Sound: Đức Tùng

Dựng phim/ Film Editor: Đức Tùng

Tóm tắt phim/ Synopsis

Ô nhiễm biển đang trở thành vấn đề có tính thời sự toàn cầu. Đây cũng đang là thực trạng đáng báo động ở Việt Nam. Trước đây đã có nhiều đề cập, dù các bằng chứng còn ít và chưa rõ ràng về tác động của con người đối với hệ sinh thái biển. Bộ phim chỉ rõ hơn về trách nhiệm của con người với sự suy thoái của môi trường biển.

Marine pollution is becoming a pressing global issue, and it’s also a concerning reality in Vietnam. There have been previous mentions though evidence regarding the human impact on marine ecosystems has been limited and unclear. The film sheds light on humanity’s responsibility for the degradation of the marine environment.

Đạo diễn / Director

NSƯT, đạo diễn Vũ Hoài Nam công tác tại Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam từ 1996 đến 2015. Từ năm 2015 đến nay, anh công tác tại Trung tâm phim Tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam.

Meritorious Artist and director Vu Hoai Nam, who served at the Educational Department of Vietnam Television from 1996 to 2015, has been working for the Documentary Film Center of Vietnam Television since 2015.