Tội ác phía sau lòng tin


Tội ác phía sau lòng tin / Crimes Behind Trust


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 45 phút, 2022; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 45 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Dương Thị Thanh Hương

Đạo diễn/ Director: NSƯT Hoàng Dũng – Trần Xuân Chung

Quay phim/ Cinematographer: Trần Trung Kiên – Lê Quang Huy

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/ Film Editor: Vũ An Linh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Tội phạm sử dụng công nghệ cao liên quan đến mua bán trái phép dữ liệu của người dân, xâm hại trẻ em, buôn bán người xuyên biên giới dưới nhiều hình thức ngày càng tinh vi.

This documentary sheds light on high-tech criminal activities involving the illegal trading of citizens’ data, child exploitation, and human trafficking across borders in increasingly sophisticated ways.

Đạo diễn/ Director:

NSƯT, đạo diễn Hoàng Dũng sinh năm 1970, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012 đến nay.

Đạo diễn Trần Xuân Chung sinh năm 1987, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012 đến nay.

Meritorious artist Hoang Dung, born in 1970, holds a master’s degree in Film and Television Arts from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has worked for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2012.

Director Tran Xuan Chung, born in 1987, holds a master’s degree in Film and Television Art from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has been working for National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2012.