Dòng sông ký ức


Dòng sông ký ức / Reminiscence River


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 50 phút, 2023; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 50 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Đặng Thị Linh

Đạo diễn/ Director: NSND Nguyễn Thước

Quay phim/ Cinematography: Dương Văn Huy

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/ Film Editor: Dương Thu Thảo

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang – nữ nghệ sĩ tên tuổi của Điện ảnh Việt Nam – mang tên một dòng sông của quê hương Quảng Ngãi của bà – đã có nhiều đóng góp, cống hiến đối với nền điện ảnh Cách mạng Việt Nam. Những tác phẩm điện ảnh mà bà tham gia có sức sống mãnh liệt với thời gian.

Renowned People’s Artist Tra Giang, a celebrated figure in Vietnamese cinema, derives her name from a river in her homeland of Quang Ngai. She has made significant contributions to the revolutionary Vietnamese film industry, and her cinematic works continue to resonate with time.

Đạo diễn/ Director:

NSND, đạo diễn Nguyễn Thước sinh năm 1953, tốt nghiệp chuyên ngành Quay phim, Đạo diễn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Ông là đạo diễn các phim: Sự nhọc nhằn của cát, Ngày cuối cùng của chiến tranh, Không chỉ là thương hiệu, Chất xám, Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh gửi lại, Nếu chỉ còn một ngày để sống, Đất lạnh, Cỏ xanh im lặng…

People’s Artist Nguyen Thuoc, born in 1953, graduated with a major in Cinematography and Film Directing from Hanoi Academy of Theatre and Cinema. He has directed various films, including The Hardships of Sand, The Last Day of the War, Not Just a Brand, Gray Matter, Luu Quang Vu – Xuan Quynh’s Message, If Only One Day Left to Live, Cold Land, Silent Green Grass, and more.