Những thầy cô năm ấy


Những thầy cô năm ấy / Teachers of That Era


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 38 phút, 2022; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 38 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Đỗ Thị Huyền Trang

Đạo diễn/ Director: Đỗ Thị Huyền Trang

Quay phim/ Cinematographer: Trịnh Công Sơn – Ngô Trung Hiếu

Âm thanh/ Sound: Lê Hoàng Anh

Dựng phim/ Film Editor: Lê Hoàng Anh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Năm 1959, thực hiện lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, hơn một nghìn thầy cô giáo đã mở đầu cho những đoàn chiến sĩ mang “ánh sáng văn hóa”, đem chữ viết từ miền xuôi lên vùng cao Tây Bắc. Các thầy cô giáo ấy luôn là biểu tượng của lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết, tinh thần quyết tâm, dám nghĩ, dám làm và là nguồn động lực to lớn cho thế hệ thầy cô giáo trẻ hôm nay.

In 1959, in response to the appeal of the Communist Party and President Ho Chi Minh, over a thousand teachers embarked on a mission to bring “cultural enlightenment” and literacy to the isolated mountainous regions in Northwest Vietnam. These educators emerged as enduring symbols of commitment, passion, resolve, the willingness to think and take action, and served as a profound source of inspiration for the current generation of young teachers.

Đao diễn/ Director:

Đạo diễn Đỗ Thị Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch, Đạo diễn Điện ảnh -Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nôi. Chị làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Các phim chị làm đạo diễn như Lớp học hy vọng, Trầm cảm sau sinh (đồng đạo diễn), Ánh sáng của con, Những vùng đất hồi sinh, Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, Đồng chí Lê Hồng Phong – người chiến sĩ cộng sản kiên cường, Những thầy cô năm ấy

Director Do Thi Huyen Trang, born in 1991, graduated in Screenwriting and Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. She works for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited. Some of her directorial works include Class of Hope, Postpartum Depression (co-director), A Child’s Light, Rebirth Lands, Nguyen Thi Minh Khai: The Unyielding Female Communist Soldier, Comrade Le Hong Phong: The Resilient Communist Soldier, and Teachers of That Era… A