Chú cá đuối kiêu ngạo


Chú cá đuối kiêu ngạo/The Arrogant Manta Ray


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 10 phút, 2021, P/Liberation Film Joint Stock Company, 10′, 2021, P

Biên kịch/Screenwriter: Văn Đạt

Đạo diễn/Director: Đào Minh Uyển

Âm nhạc/Music: Võ Thanh Bình

Âm thanh/Sound: Võ Thanh Bình

Họa sĩ tạo hình/Visual Artist: Nguyễn Thế Toàn

Họa sĩ diễn xuất/Performing Artist: Nguyễn Tuấn Cường

Dựng phim/Film Editor: Lê Thu Thủy

Tóm tắt phim/Synopsis:

Sự kiêu ngạo sẽ không nhận được tình cảm yêu mến của mọi người. Trong cuộc sống, nếu mọi người luôn biết yêu thương, giúp đỡ nhau thì bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua.

Arrogance does not earn the affection of others. In life, if people always know how to love and help each other, any difficulty can be overcome.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Đào Minh Uyển sinh năm 1964, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng từ năm 1985.

Director Dao Minh Uyen, born in 1964, graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts. He has been working for the Liberation Film Joint Stock Company since 1985.