Vang mãi tiếng cồng chiêng


Vang mãi tiếng cồng chiêng / Resounding Gong Sounds Forever


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk, 15 phút, 2022; P / Dak Lak Film Distribution and Screening Center, 15 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: H’Niăp Niê

Đạo diễn/ Director: Phạm Xuân Thắng

Quay phim/ Cinematographer: Quang Hào – Lê Tuấn

Âm nhạc/ Music: Thái Hà

Âm thanh/ Sound: Kim Nhất

Dựng phim/ Film Editor: Thái Hà

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Không gian văn hóa cồng chiêng là di sản quý báu, loại hình văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Chủ nhân của loại hình văn hóa này là nhân dân của các dân tộc Êđê, Ba Na, M’Nông, Xê đăng, J’rai… sinh sống tại 5 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

The sound of gongs resonates endlessly. The cultural space of gongs is a precious heritage, a distinctive cultural expression of the ethnic minorities in the Central Highlands of Vietnam. The owners of this unique cultural form are the people of various ethnic groups such as the Ede, Bana, M’Nong, Xe Dang, J’rai, and others, residing in the five provinces of Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong, and Lam Dong.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Phạm Xuân Thắng sinh năm 1968, hiện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk, kiêm Phó trưởng Ban biên tập, Đạo diễn Chương trình truyền hình Văn hóa – Du lịch Đắk Lắk.

Director Pham Xuan Thang born in 1968, currently holds the position of Director of Dak Lak Film Distribution and Screening Center, and Deputy Head of the Editorial Board, Director of Dak Lak Culture – Tourism TV Program.