Đuối nước


Đuối nước/Drowning


Đơn vị sản xuất/Production: Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam, 34 phút 31 giây, 2023, P/ Vietnam Film, Sports and Tourism Center, 34 minutes 31 seconds, 2023, P

Kịch bản/Scriptor: Nguyễn Tài Văn

Đạo diễn/Director: Lê Thanh Lịch – Chu Văn Quỳnh

Quay phim/Cinematographer: Trần Quang Thành – Nhật Thủy

Âm thanh/Sound: Tô Đức Ngọc

Dựng phim/Film Editor: Chu Văn Quỳnh

Tóm tắt phim/Synopsis

Tình trạng đuối nước ở trẻ em sẽ được hạn chế, đẩy lùi khi các giải pháp tuyên truyền, cảnh báo các nguy cơ tai nạn đuối nước và sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội được kết hợp đồng bộ.

The incidence of child drowning will be reduced and prevented through a combination of awareness campaigns, warnings about the risks of drowning accidents, and the collaborative efforts of families, schools, and society as a whole.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Lê Thanh Lịch sinh năm 1979 tại Thanh Hóa. Anh hiện đang làm việc tại Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Director Le Thanh Lich was born in 1979 in Thanh Hoa. He works for Vietnam Film, Sports, and Tourism Center (Ministry of Culture, Sports, and Tourism).

 

Đạo diễn Chu Văn Quỳnh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh hiện đang làm việc tại Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Director Chu Van Quynh was born in 1992 in Hanoi. He works for Vietnam Film, Sports, and Tourism Center (Ministry of Culture, Sports, and Tourism).