Những người đưa ánh sáng văn hóa về bản


Những người đưa ánh sáng văn hóa về bản / The People Who Bring Cultural Light to the Village


 Đơn vị sản xuất/ Production : Trung Tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam, 12 phút, 2023 ; P / Vietnam Sports and Tourism Cinema Center, 12 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter : Tào Thúy

Đạo diễn/ Director: Đào Kim Thành

Quay phim/Cinematographer: Phan Tâm Lâm

Âm nhạc/ Music: Duy Ngọc

Âm thanh/ Sound: Chu Quỳnh

Dựng phim/Film Editor : Chu Quỳnh

Tóm tắt phim/Synopsis :

Những cán bộ văn hóa ở Quảng Trị luôn thầm lặng, miệt mài vượt núi cao, suối sâu để đưa phim về với bản làng. Không chỉ mang lại niềm vui, nguồn động viên tinh thần to lớn cho đồng bào các dân tộc thiểu số Vân kiều và Pa Kô, mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa vùng nông thôn miền núi trên tuyến biên giới Việt – Lào.

In Quang Tri, cultural officers silently and tirelessly traverse high mountains and deep streams to bring films to the villages. Their efforts not only bring joys and immense spiritual encouragement to the Van Kieu and Pa Ko ethnic minority communities but also contribute to the cultural development of rural mountainous areas along the Vietnam-Laos border.

Đạo diễn / Director:

Đạo diễn Đào Kim Thành sinh năm 1968, hiện làm việc tại Trung Tâm Điện ảnh Thể thao và Du lịch Việt Nam.

Director Dao Kim Thanh, born in 1968, currently works for Vietnam Sports and Tourism Cinema Center.