Trời Hà Nội mãi xanh – Tập 2: Bầu trời của hòa bình


Trời Hà Nội mãi xanh – Tập 2: Bầu trời của hòa bình / Hanoi Sky Remains Evergreen – Episode 2: The Sky of Peace


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 30 phút, 2022; P / People’s Army Cinema, 30 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Hà Đình Cẩn

Đạo diễn/ Director: Bùi Thanh Hải

Quay phim/ Cinematographer: Hà Hải Long – Lê Duy Hồi

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Đào Thị Hằng

Dựng phim/ Film Editor: Vũ Thu Hương

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Những chính sách nhân đạo của Việt Nam đối với các tù binh phi công Mỹ năm 1972-1973, những cảm xúc của các tù binh phi công Mỹ khi ở trại giam tại Hà Nội cũng như khi được trở về bên gia đình và giờ đây họ đã là những người bạn của Việt Nam. Tất cả đều có trong tập 2 của bộ phim Trời Hà Nội mãi xanh.

The humane policies of Vietnam towards American prisoners of war in 1972-1973, the emotions of American POWs when they were held in captivity in Hanoi, as well as when they were reunited with their families, have now made them friends of Vietnam. All of this is depicted in episode 2 of the film Hanoi Sky Remains Evergreen.

Đạo diễn / Director:

Đạo diễn Bùi Thanh Hải sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh là đạo diễn các phim: Người kể chuyện Bác Hồ, Nhà báo Hồ Chí Minh, Lá cờ Phu Văn Lâu, Trời Hà Nội mãi xanh (phần 2), Trở về Khe Sanh…

Director Bui Thanh Hai, born in 1994, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has directed films such as The Storyteller of Uncle Ho, Journalist Ho Chi Minh, The Flag of Phu Van Lau, Hanoi Sky Remains Evergreen (part 2), and Return to Khe Sanh, among others.