Những đứa trẻ trong sương


Những đứa trẻ trong sương/Children in the Mist


Đơn vị sản xuất/Production: Varan Việt Nam, 92’, 2022, P/ Varan Vietnam, 92′, 2022, P

Biên kịch/Screenwriter: Hà Lệ Diễm

Đạo diễn/Director: Hà Lệ Diễm

Quay phim/Cinematographer: Hà Lệ Diễm

Dựng phim/Film Editor: Swann Dubus

Tóm tắt phim/Synopsis:

Tục kéo vợ của đồng bào dân tộc H’Mong và những thách thức của các bé gái khi phải đối mặt với tập tục dường như đã trở thành hủ tục. Bộ phim kể câu chuyện của Di – một bé gái H’Mong sinh sống ở Lào Cai.

The tradition of bride kidnapping among the H’Mong ethnic community and the challenges faced by young girls seem to become an outdated custom. The film narrates the story of Di, a young H’Mong girl living in Lào Cai.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Hà Lệ Diễm sinh năm 1991, tốt nghiệp khoa Báo chí &Truyền thông trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Cô tham gia khóa học làm phim tài liệu trực tiếp của Varan Sài Gòn năm 2016 và Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh TPD năm 2011.

Director Ha Le Diem born in 1991, graduated from the Faculty of Journalism & Communication at the College of Social Sciences and Humanities, Hanoi National University. She participated in the direct documentary filmmaking course at Varan Saigon in 2016 and the Talent Development Center for Film TPD in 2011.