Giấc mơ làm mẹ


Giấc mơ làm mẹ/ The Dream of Becoming a Mother


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2021; P / Vietnam Animation Film Company Limited, 10 minutes, 2021, P

Biên kịch/ Screenwriter: Thu Ngân, Hoài Thu

Đạo diễn/ Director: NSND Phạm Ngọc Tuấn

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/ Animator: NSND Phạm Ngọc Tuấn

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Doãn Đạo Thùy, Ngô Ngọc Long, Đào Minh Châu, Nguyễn Mạnh Hùng.

Dựng phim/ Film Editor: Phạm Thị Trang

Tóm tắt phim/ Synopsis:

 Cô Vịt khoang cá tính đã phá bỏ thói quen cũ từ ngàn xưa của họ nhà Vịt. Cô muốn tự mình ấp trứng. Sự quyết tâm, sẵn sàng hy sinh bản thân vượt qua khó khăn của cô Vịt đã thành công khi quả trứng nở ra chú vịt con.

Miss Duck, a determined and independent duck, breaks away from the age-old tradition of her duck family. She decides to incubate her own eggs, showing tremendous determination and readiness to sacrifice herself to overcome the challenges. Her efforts result in the successful hatching of a duckling.

Đạo diễn/ Director:

NSND, đạo diễn Phạm Ngọc Tuấn sinh năm 1964, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 1995 tới nay và hiện là Tổng Giám đốc Công ty.

People’s Artist and director Pham Ngoc Tuan, born in 1964, graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has been working for Vietnam Animation Film Company Limited since 1995 and currently serves as the General Director of the company.