Những tù nhân không số


Những tù nhân không số / The Numberless Prisoners


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 36 phút 32 giây, 2023; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 36 minutes 32 seconds, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Sỹ Hảo – Đỗ Khánh Toàn

Đạo diễn/ Director: Đào Duy Từ – Nguyễn Sỹ Hảo

Quay phim/ Cinematographer: Đỗ Kim Quyền

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Thương Trang

Tóm tắt phim/ Synopis:

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã có nhiều người phụ nữ bị bắt, tù đày khi đang mang thai. Những đứa trẻ không may mắn khi phải sinh ra trong chốn lao tù của đế quốc, nhiều người trong số đó, hiện đã vững bước trưởng thành và trở thành những công dân ưu tú, góp ích cho xã hội.

Many pregnant women were arrested and imprisoned during the war of resistance against the United States to save the nation. These unfortunate children were born in imperialist prisons. Many of them have grown into outstanding citizens who contribute positively to society.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Đào Duy Từ sinh năm 1978, tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin của Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2001, chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội năm 2014. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2001 đến nay.

 

Đạo diễn Nguyễn Sỹ Hảo sinh năm 1986, tốt nghiệp chuyên ngành Biên kịch và Đạo diễn trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh là tác giả kịch bản của một số bộ phim tài liệu như Nhớ biển, Sông Gianh, Lính sinh viên, Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Nữ du kích sông Hương, Chuyện người lính ở làng rối nước Đào Thục

Director Dao Duy Tu, born in 1978, graduated in Information Technology from Hanoi Open University in 2001 and in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema in 2014. He has worked for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2001.

Nguyen Sy Hao, born in 1986, graduated in Screenwriting and Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has written scripts for various documentary films, including titles like Remembering the Sea, Gianh River, Student Soldiers, Doctor Pham Ngoc Thach, Female Guerrillas of the Perfume River, and Stories of the Puppetry Village of Dao Thuc.