Thoát nước đô thị


Thoát nước đô thị/ Urban Water Drainage Solutions


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 30 phút, 2021 / National Documentary and Scientific Film Studio One Member Company Limited, 30 minutes, 2021

Biên kịch/ Screenwriter: Vũ Thị Diệp

Đạo diễn/ Director: Phùng Ngọc Tú

Quay phim/ Cinematographer: Nguyễn Hoàng Lâm, Nguyễn Phương Hoa

Âm thanh/ Sound: Hồ Sỹ Tuấn

Dựng phim/ Film Editor: Lương Hồng Quang

Tóm tắt phim/ Synopsis

Mật độ các công trình, cơ sở hạ tầng ở các đô thị Việt Nam đang ngày càng dày đặc. Tuy nhiên, việc quy hoạch cấp thoát nước chưa đáp ứng trước sự bất thường của thời tiết cực đoan nên việc phòng chống ngập úng đang trở thành vấn đề cấp thiết. Phim phản ánh thực tế đang xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh khi quá trình đô thị hóa và khai thác nước ngầm gây sụt lún khiến cho tình trạng ngập lụt nghiêm trọng và kéo dài hơn.

The density of infrastructure and urban development in Vietnamese cities is steadily increasing. However, urban drainage planning has not adequately prepared for extreme weather events, making flood prevention an urgent issue. The film reflects the reality in Ho Chi Minh City, where urbanization and groundwater extraction have led to subsidence, resulting in severe and prolonged flooding.

Đạo diễn/ Director

Đạo diễn Phùng Ngọc Tú sinh năm 1981 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; bắt đầu làm việc tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012.

Một số phim tiêu biểu: Dấu tích Sa huỳnh; Một giải pháp chống sói lở bờ biển; Chuyện tuổi già

Director Phung Ngoc Tu was born in 1981 in Thanh Hoa. He graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He began working at the National Documentary and Scientific Film Studio in 2012.

Some of his notable films include Sa Huynh traces, A Solution to coastal erosion and Stories of the elderly