Vượt lên số phận


Vượt lên số phận/ Rising Above Destiny


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 26 phút 32 giây, 2021 / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited,  26 minutes and 32 seconds, 2021

Biên kịch/ Screenwriter: Bùi Thị Thoa

Đạo diễn/ Director: Vũ Thị Thu Hiền

Quay phim/ Cinematographer: Vương Khánh Trần Linh

Âm thanh/ Sound: Lê Phú Hậu

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Đăng Thành

Tóm tắt phim/ Synopsis

Thông qua câu chuyện về những em bé bị bại não có hoàn cảnh bất hạnh và cách mà gia đình luôn yêu thương các em, bộ phim gửi gắm thông điệp nhân văn về niềm tin, nghị lực, sự khắc phục khó khăn, bi lụy của các bậc cha mẹ có con mang bệnh trạng.

Through the story of children with cerebral palsy facing unfortunate circumstances and how their families always love and support them, the film conveys a humane message of faith, determination, overcoming challenges, and the sorrow of parents with children suffering from this condition.

Đạo diễn/ Director

Đạo diễn Vũ Thị Thu Hiền sinh năm 1981; tốt nghiệp ngành Đạo diễn Điện ảnh và Truyền hình, hiện đang công tác tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương. Một số phim tiêu biểu: Gs.TSKH Hoàng Thủy Nguyên – Nhà virut học và chế tạo vacxin hàng đầu Việt Nam, Ông đồ gàn (Đồng đạo diễn), Vượt lên số phận (Đạo diễn)…

Director Vu Thi Thu Hien, born in 1981, graduated in Film and Television Direction.  She currently works for the Central Documentary and Scientific Film Studio. Some notable films she has been involved in include: Professor Dr. Hoang Thuy Nguyen – Leading virologist and vaccine manufacturer in Vietnam“, The stubborn calligraphy master (Co-director), and Rising above destiny (Director)…