Hóa giải


Hóa giải / Reconciliation


Đơn vị sản xuất/Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 29 phút, 2021; P / People’s Army Cinema, 29 minutes, 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: NSƯT Sỹ Chung – Vũ Hải Hà

Đạo diễn/ Director: Vũ Anh Nhất

Quay phim/ Cinematographer: Đỗ Trung Quân

Âm nhạc/Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Đào Thị Hằng

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Mạnh Tùng

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Với mong muốn được tha thứ, được giải thoát khỏi những lỗi lầm mà người Mỹ đã gây ra cho Việt Nam cách đây hơn nửa thế kỷ, các cựu phi công Mỹ tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ, giao lưu với các phi công Việt Nam. Nỗ lực hàn gắn suốt gần 3 thập kỷ  và gác lại quá khứ, xếp lại nỗi đau bằng sự bao dung vô tận và nâng tầm quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ.

With the desire for forgiveness and to free themselves from the mistakes that Americans had caused Vietnam over half a century ago, former American pilots organized numerous meetings and exchanges with Vietnamese pilots. Their efforts to reconcile spanned nearly three decades, burying the past, and transcending the pain with boundless tolerance, elevating the relationship between Vietnam and the United States.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Vũ Anh Nhất sinh năm 1986, làm việc tại Điện ảnh Quân đội nhân dân.

Director Vu Anh Nhat, born in 1986, works for People’s Army Cinema.