Phía sau tà thuật


Phía sau tà thuật (Tập 3 series phim Thám tử đầu bạc)/ Behind the Magic (Episode 3 of the Detective Silverhead Series)


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P / Vietnam Animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Đình Hải, Vũ Duy Khánh

Đạo diễn/ Director: Vũ Duy Khánh

Âm nhạc/ Music: Phan Đức Khoa

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Vũ Duy Khánh

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Trần Hà, Nguyễn Ngọc Thục Trang, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hải Nam, Lưu Thị Nga

Dựng phim/ Film Editor: Trịnh Hải Yến

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Trong vai thám tử Đầu bạc, chó Tô Tô đã vạch trần tà thuật hù dọa Mèo quả quýt nhằm trục lợi của thầy pháp Chồn, trả lại bình yên cho dân làng.

In the role of Detective Silverhead, To To dog exposed the dark magic that threatened Mandarin Cat, involving the fraudulent fox magician. Then To To dog brought the safety and tranquility for the villagers.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Vũ Duy Khánh sinh năm 1980, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Anh là họa sĩ diễn xuất, đạo diễn, họa sĩ chính tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 2004 đến nay.

Director Vu Duy Khanh, born in 1980, graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has been working as a performing animator, director, and chief animator in Vietnam Animation Joint Stock Company since 2004.