Chuột Xám lắm mưu


Chuột Xám lắm mưu / Clever Gray Mouse


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2021; P / Vietnam Animation Joint Stock Company/10 minutes, 2021; P

Biên kịch/Screenwriter: Việt Dzũng

Đạo diễn/ Director: Trần Anh Tuấn

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/Animator: Trần Anh Tuấn

Họa sĩ diễn xuất/ Performing Actors: Phương Nhi, Thanh Huyền, Trần Dịu, Quỳnh Nga, A Dam

Dựng phim/ Film Director: Trần Anh Tuấn

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Chuột Xám cậy mình nhiều mưu, lắm mẹo, rất huênh hoang khi đánh đuổi được cả gã mèo nên coi thường mọi sự nguy hiểm. Với sự tự phụ và chủ quan, Chuột Xám đã phải trả giá cho những hành động của mình.

Clever Gray Mouse, relying on its wits and cunning, becomes quite arrogant after successfully driving away a cat, underestimating all dangers. However, its overconfidence and self-importance lead to consequences for its actions.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Trần Anh Tuấn sinh năm 1974, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương. Anh có gần 20 năm kinh nghiệm trong vai trò họa sĩ diễn xuất, tổng hợp hình ảnh và đạo diễn tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, anh đã đóng góp đáng kể cho lĩnh vực phim hoạt hình.

Director Tran Anh Tuan, born in 1974, graduated from the National College of Fine Arts Education. With nearly 20 years of experience as a performing animator, image synthesis, and director at the Vietnam Animation Joint Stock Company, he has contributed significantly to the field of animation.