Đi tìm bác sỹ


Đi tìm bác sỹ (Tập 4 series phim Hiệp sỹ Nghé Vàng)/ Searching for the Doctor (Episode 4 of the Golden Buffalo Knight series)


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2021; P / Vietnam Animation Film Company Limited, 10 minutes, 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Thanh Hà

Đạo diễn/ Director: Trần Khánh Duyên

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Duy Long

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Phạm Phương Như Ý

Họa sĩ diễn xuất / Performing animators: Trần Khánh Duyên, Trần Minh Nguyệt, Nguyễn Phương Nhi, Đào Xuân Thành, Bùi Phương Thảo, Lê Hồng Yến.

Dựng phim / Film Editor: Tô Quốc Nam

Tóm tắt phim / Synopsis:

Khi dịch bệnh kéo tới, Lợn Hồng và các bạn đều bị ốm, Nghé Vàng vẫn cần mẫn chăm sóc và giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Không chỉ vậy, Nghé Vàng còn vượt cả chặng đường dài gian nan, vất vả đi tìm và cõng bác Gấu về chữa bệnh cho các bạn. Tinh thần hiệp sĩ của Nghé Vàng khiến cho ai nấy đều cảm động.

When an epidemic strikes and makes Pig Pink and the other animals sick, Golden Buffalo Knight, Nghe Vang, takes it upon himself to care for and help his friends in their time of need. Not only that, but Nghe Vang also embarks on a challenging journey to find and bring back Doctor Bear to treat his friends. Nghe Vang’s knightly spirit moves everyone deeply.

Đạo diễn/Director:

NSƯT, đạo diễn Trần Khánh Duyên sinh năm 1977, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 2000 đến nay.

Meritorious Artist and director Tran Khanh Duyen, born in 1977, graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has been working at the Vietnam Animation Company Limited since 2000.