Chầu văn – Âm hưởng linh thiêng


Chầu văn – Âm hưởng linh thiêng /Chau Van singing – A Spiritual Legacy


Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 40 phút 20 giây, 2022 / National Documentary and Scientific Film Studio One Member Company, 40 minutes 20 seconds, 2022

Biên kịch/Screenwriter: Đàm Lan (Đàm Thị Lan)

Đạo diễn/Director: Hoàng Hà Lê

Quay phim/Cinematographer: Đào Đức Thanh

Âm thanh/Sound: Đào Đức Thanh

Dựng phim/Film Editor: Vũ Thị Duyên

Tóm tắt phim/Synopsis

Vượt qua thử thách thời gian và định kiến xã hội để tồn tại và phát triển, chầu văn –  thể loại âm nhạc gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ – đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, trở thành loại hình nghệ thuật được nhiều người yêu thích, góp phần xây dựng kho tàng nghệ thuật dân gian Việt Nam thêm sống động.

Overcoming the challenges of time and societal prejudices to exist and thrive, Chau Van singing – a genre of folk music associated with the worship of the Four Palaces Goddesses – has been recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage. It has become a beloved form of art, contributing to the vibrancy of Vietnam’s folk art treasure trove.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Hoàng Hà Lê sinh năm 1990 tại Hải Phòng; tốt nghiệp ngành Đạo diễn, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Một số phim tiêu biểu: Nhật ký của ba, Hai phía cuộc đời; Tâm tình của gốm, Làng xây đảo, Hai giọt nước

Director Hoang Ha Le was born in 1990 in Hai Phong. She graduated in Directing from the University of Theatre and Cinema in Hanoi. Some notable films she directed include “The Diary of Dad“, “Both Sides of Life,” “The Sentiments of Ceramics,” “Island-Building Village,” and “Two Drops of Water.