Thanh âm đại ngàn


Thanh âm đại ngàn / The Echo of the Great Highland


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 40 phút, 2023; P / People’s Army Cinema, 40 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Quang Quyết

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Quang Quyết

Quay phim/ Cinematographer: Hà Hải Long, Phạm Quang Dũng

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Đào Thị Hằng

Dựng phim/ Film Editor: Trần Xuân Yên

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Những nghệ nhân, người dân Tây Nguyên đang cố gắng gìn giữ, bảo tồn, khôi phục và lưu truyền giá trị văn hóa của cồng chiêng – nét văn hóa đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, khơi dậy tình yêu, niềm đam mê của thế hệ trẻ với âm thanh của cồng chiêng – âm thanh đại ngàn.

Artisans and people of the Central Highlands are striving to preserve, conserve, restore, and pass down the cultural values of gongs—a distinctive cultural feature of the Central Highlands’ forests and mountains. They are arousing the love and passion of the younger generation for the sound of gongs, the sound of the great highland.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Quang Quyết sinh năm 1986, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh là đạo diễn các phim Điện Biên Phủ sức mạnh lòng dân, Tô thắm màu cờ, Thắng giặc trời về giữ hồn dân tộc, Ký ức những người truyền lửa, Hành trình hóa giải, Phim Đỏ, Tiếng vọng từ quá khứ, Đất Mẹ, Thanh âm đại ngàn.

Director Nguyen Quang Quyet, born in 1986, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has directed documentary films such as The Strength of the People’s Hearts in Dien Bien Phu, The Scarlet Color, Victory Against the Enemy to Preserve the National Soul, Memories of Those Who Ignite the Fire, The Journey of Reconciliation, Red Film, Echoes from the Past, Motherland, and The Echo of the Great Highland.