Đi về phía mặt trời


Đi về phía mặt trời / Heading Towards the Sun


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 42 phút 48 giây, 2023; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 42 minutes 48 seconds, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Nhiếp Hải Anh

Đạo diễn/ Director: Đào Đức Thanh

Quay phim/ Cinematographer: Đào Đức Thanh – Lê Anh Tuấn

Âm thanh/ Sound: Hoàng Đình Duy

Dựng phim/ Film Editor: Vũ Thị Duyên

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Hành trình quyết tâm thay đổi số phận của một số cô gái người dân tộc thiểu số. Họ không chịu khuất phục trước những hủ tục lạc hậu, là gương tích cực về nghị lực tranh đấu và khát vọng vươn lên của những người phụ nữ vùng cao.

This documentary follows the determined journey of several young women from ethnic minority groups. They refuse to submit to outdated customs and serve as positive examples of resilience and aspiration in the highland regions.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Đào Đức Thanh sinh năm 1982, tốt nghiệp chuyên ngành Quay phim, Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và là đạo diễn chính của hơn 10 bộ phim tài liệu, khoa học như: Giáo sư Tôn Thất Tùng – người thầy tôn kính, Sông Gianh thương nhớ, Ông Tây nước mắm, Con đường không phẳng, Đình làng Bắc Bộ, Những đôi chân không mỏi, Đi về phía mặt trời, Con Nghê – linh vật của người Việt….

Dao Duc Thanh, born in 1982, graduated with a major in Cinematography and Film Directing from Hanoi Academy of Theatre and Cinema. He works for the Central Documentary and Science Film Studio (Vietnam Television) and has directed over 10 documentary and science films, including Professor Ton That Tung – Respected Teacher, Gianh River Reminiscences, Mr. Tay and Fish Sauce, The Uneven Road, Northern Village Communal Houses, and Heading Towards the Sun.