Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh


Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh/ The Perfect Balance of Wings


Đơn vị sản xuất/ Production : Ban Khoa giáo  –  Đài Truyền hình Việt Nam, 26 phút 30 giây, 2021, P/ Educational Department – Vietnam Television, 26 minutes and 30 seconds, 2021, P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Tài Văn

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Tài Văn

Quay phim/ Cinematographer: Nguyễn Tài Văn, Nguyễn Tài Việt, Nguyễn Đình Hoàn

Âm thanh/ Sound:  Đinh Văn Thông

Dựng phim/ Film Editor: Đinh Văn Thông

Tóm tắt phim/ Synopsis`

Loài chim đã tiến hoá hai chi trước thành hai cánh, lông đầu cánh chim cong vút lên làm giảm lực cản trong khi bay. Con người đã bắt chước điều này để tạo ra những bản thiết kế máy bay hiện đại, biến ước mơ chinh phục bầu trời của mình thành hiện thực giống như điều mà loài chim đã làm được từ hàng triệu năm nay, nhờ có đôi cánh hoàn hảo.

Birds evolved two forelimbs into wings, and the curvature of their wing feathers allows them to reduce air resistance while flying. Humans have emulated this natural phenomenon to create modern aircraft designs, turning their dreams of conquering the skies into a reality, much like what birds have been doing for millions of years thanks to their perfect wings.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Nguyễn Tài Văn sinh năm 1981, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2012;  hiện đang công tác tại Ban khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam. Một số phim tiêu biểu: Sự cân bằng hoàn hảo; Chuyện của Đá; Ô nhiễm nhựa ở biển

Director Nguyen Tai Van, born in 1981, earned his Master’s degree in Arts from Hanoi Academy of Theatre and Cinema in 2012. He currently works for the Educational Department of Vietnam Television. Some notable films include: “The Perfect Balance“, “The Story of Stone“, and “Plastic Pollution in the Sea“…