Giáo sư Tạ Quang Bửu – nhà khoa học yêu nước


Giáo sư Tạ Quang Bửu – Nhà khoa học yêu nước / Professor Ta Quang Buu – The Patriot Scientist


Đơn vị sản xuất / Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 28 phút, 2021; P / National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited, 28 minutes, 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: Lê Thị Thùy Trang

Đạo diễn/ Director: NSƯT Hoàng Dũng

Quay phim/ Cinematographer: Vương Khánh Trần Linh

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Vinh Khoa

Dựng phim/ Film Editor: Đặng Hoàng Huy

Tóm tắt phim/ Synopsis:       

 Giáo sư Tạ Quang Bửu – một nhà khoa học, nhà trí thức uyên bác đã cống hiến cuộc đời và sự nghiệp nghiên cứu khoa học của mình để xây dựng nền khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự Việt Nam.

Professor Ta Quang Buu, a dedicated scientist and intellectual, devoted his entire life and scientific research career to building Vietnam’s scientific, technical, and military technology foundation

Đạo diễn/ Director:

NSƯT, đạo diễn Hoàng Dũng sinh năm 1970, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012 đến nay.

Meritorious artist Hoang Dung, born in 1970, holds a master’s degree in Film and Television Arts from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has worked for the National Documentary And Scientific Film Studio One Member Company Limited since 2012.