Những chuyến bay cảm tử


Những chuyến bay cảm tử / Deadly Flights


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh, 28 phút, 2023; P / Vietnam Television Center in Ho Chi Minh City, 28 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Bùi Đình Dương

Đạo diễn/ Director: Bùi Đình Dương – Nguyễn Hồng Quang

Quay phim/ Cinematographer: Lê Văn Môn

Âm nhạc/ Music: Nguyễn Hồng Quang

Âm thanh/ Sound: Trần Minh Trung

Dựng phim/ Film Editor: Trần Nguyễn Kim Tiến

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Câu chuyện về những cựu chiến binh, Anh hùng Lực lượng vũ trang của Quân chủng Phòng không – Không quân tham gia chiến đấu với máy bay B52 trong cuộc chiến bảo vệ miền Bắc. Họ là những chiến binh cảm tử “mỗi lần cất cánh là không hẹn quay về”.

This is a story about former soldiers and heroes of the Air Defense – Air Force participating in battles against B-52 bombers during the defense of Northern Vietnam. They were fearless soldiers, aware that “every time they took off, there was no guarantee they would return”.

Đạo diễn/ Director:

Nhà báo, đạo diễn Bùi Đình Dương sinh năm 1970, hiện làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bui Dinh Duong, born in 1970, is a journalist and director currently works for Vietnam Television Center in Ho Chi Minh City.

Nhà báo, đạo diễn Nguyễn Hồng Quang sinh năm 1974. hiện làm việc tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyen Hong Quang, born in 1974, is a journalist and director also works for Vietnam Television Center in Ho Chi Minh City.