Khám phá nghề dệt lanh của người Mông


Khám phá nghề dệt lanh của người Mông / Exploring the Art of Linen Weaving among the Mong People


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên, 24 phút, 2021; P / Dien Bien Provincial Cultural and Cinema Center, 24 minutes, 2021; P

Biên kịch/ Screenwriter: Dương Thị Thanh

Đạo diễn/ Director: Dương Thị Thanh

Quay phim/ Cinematographer: Xuân Chỉnh – Công Thành – Lại Xuyến

Dựng phim/ Film Editor: Mai Xuân Chỉnh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Nghề trồng và dệt vải lanh truyền thống gắn liền với đời sống văn hóa, tâm linh của đồng bào dân tộc Mông và là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào.

The traditional occupation of cultivating and weaving linen is intricately linked to the cultural and spiritual life of the Mong ethnic people. It represents an indispensable aspect of the daily lives of the community, highlighting their cultural beauty.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Dương Thị Thanh sinh năm 1966, nguyên là Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Điện Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên từ năm 2016 – 2022. Đạo diễn Dương Thị Thanh là tác giả kịch bản và đạo diễn các phim tài liệu: Danh thắng Động Pa Thơm, Khám phá A Pa Chải, cực tây Tổ quốc, Sự hối hận và niềm tin hướng thiện, Hành trình người chiến sỹ văn hóa, Quản lý và bảo vệ các di tích danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Nét văn hóa đặc sắc của người Thái tỉnh Điện Biên, Nồng nàn Tây Bắc – tiếng khèn Mông, Lễ hội Hoa Ban – lời hẹn tháng 3, Điệu xòe Tây Bắc…

Director Duong Thi Thanh was born in 1966, former Director of Dien Bien Provincial Film Distribution and Screening Center, Deputy Director of Dien Bien Provincial Cinema and Cultural Center from 2016 – 2022. She is the screenwriter and director of various documentary films, including Pa Thom Cave, Exploring A Pa Chai, The Far West of the Homeland, Regret and Faith towards Goodness, The Cultural Soldier’s Journey, Management and Preservation of Scenic Sites in Dien Bien Province, The Unique Culture of the Thai People in Dien Bien Province, Abundant Northwest – The Sound of the Mong Flute, Ban Flower Festival – March’s Promise, Northwest Dance – Xoe Dance …