Ngọn gió bất trị


Ngọn gió bất trị/The Indomitable Wind


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 10’, 2021, P/Liberation Film Joint Stock Company, 10′, 2021, P

Phân loại phim/Film Classification:

Biên kịch/Screenwriter: Đỗ Lệnh Hùng Tú

Đạo diễn/Director: Đào Minh Uyển

Âm nhạc/Music: Võ Thanh Bình

Âm thanh/Sound: Võ Thanh Bình

Họa sĩ tạo hình/Visual Artists: Nguyễn Thế Toàn, Đăng Hải

Họa sĩ diễn xuất/Performing Artists: Đỗ Cao Anh, Nguyễn Đức Tuấn Đạt

Dựng phim/Film Editor: Đăng Hải

Tóm tắt phim/Synopsis:

Thần Gió giao nhiệm vụ cho Gió Út cai quản các mùa trong năm. Gió Út ngông cuồng nên đã gieo nỗi khiếp sợ cho muôn loài. Chỉ tới khi không còn năng lực của một thần gió, Gió Út mới nhận ra việc làm sai trái của mình và cố gắng tìm cách sửa sai, chuộc lại lỗi lầm.

The Wind Deity entrusts Gio Ut with the task of managing the seasons throughout the year. Gio Ut, being reckless, instills fear in all creatures. It’s only when Gio Ut loses the powers of a deity that she realizes her wrong behaviors and makes an effort to correct her faults and compensate for her mistakes.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Đào Minh Uyển sinh năm 1964, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng từ năm 1985.

Director Dao Minh Uyen, born in 1964, graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts. He has been working for the Liberation Film Joint Stock Company since 1985.