Cánh én trở về


Cánh én trở về/The Return of the Swallows


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P / Vietnam Animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2022;P

Biên kịch/Screenwriter: Dương Ngọc

Đạo diễn/Director: Trần Anh Tuấn

Âm nhạc/Music: Đặng Hữu Phúc

Âm thanh/Sound: NSND Bành Bắc Hải

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Phạm Phương Như Ý

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Đào Xuân Thành, Nguyễn Phương Nhi, Trần Thị Dịu, Trần Quỳnh Nga, Đặng Nguyên Thơ, Lương A Dam

Dựng phim/Film Editor: Trần Anh Tuấn

Tóm tắt phim/Synopsis:

Én Bạc luôn kiêu ngạo và cho rằng mình bay giỏi hơn các bạn trong đàn nên đã tự ý tách đàn bay trước về phương Bắc. Trên đường đi, Én Bạc phải tự mình chống chọi với bao khó khăn, hiểm nguy. Lúc này, Én Bạc mới hiểu được sự quan trọng và ý nghĩa của tình đồng đội.

Silver Swallow was always arrogant and believed that it could fly better than its companions in the flock. Therefore, it decided to fly ahead of the group to the North without consulting them. On its journey, Silver Swallow faced numerous challenges and dangers. Finally, Silver Swallow realized and learned the importance and meaning of teamwork.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Trần Anh Tuấn sinh năm 1974, tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa Trung ương. Anh có gần 20 năm kinh nghiệm trong vai trò họa sĩ diễn xuất, tổng hợp hình ảnh và đạo diễn tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, anh đã đóng góp đáng kể cho lĩnh vực phim hoạt hình.

Director Tran Anh Tuan, born in 1974, graduated from the National College of Fine Arts Education. With nearly 20 years of experience as a performing animator, image synthesis, and director at the Vietnam Animation Joint Stock Company, he has contributed significantly to the field of animation.