Nhuộm tà áo xuân


Nhuộm tà áo xuân / Dyeing the Spring Garments


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh Bắc Giang, 21 phút 15 giây, 2023; P / Bac Giang Province’s Culture and Film Center, 21 minutes 15 seconds, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Thế Quyền

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Quách Hải

Quay phim/ Cinematographer: Nguyễn Tuấn Anh – Trần An

Âm thanh/ Sound: Hoàng Quốc Khánh

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Kinh Sử

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Sức sống văn hóa bền bỉ của văn hóa đồng bào dân tộc Nùng ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang được thể hiện qua kỹ thuật nhuộm chàm, cắt may trang phục truyền thống của những người phụ nữ nơi đây.

The film portrays the sustained cultural vibrancy of the Nung ethnic minority residing in Luc Ngan district, Bac Giang province. This enduring vitality is vividly exemplified through the time-honored methods employed by the local women to intricately dye and meticulously fashion their traditional attire

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Quách Hải sinh năm 1974. hiện làm việc tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.

Nguyen Quach Hai, born in 1974, currently works for the Culture and Film Center of Bac Giang Province’s Department of Culture, Sports, and Tourism.