Khu căn cứ kháng chiến Cư – Dliee Ya, niềm tự hào lịch sử


Khu căn cứ kháng chiến Cư – Dliee Ya, niềm tự hào lịch sử / The Cu – Dliee Ya Resistance Base, a Historical Pride


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk, 16 phút30 giây, 2023; P / Dak Lak Film Distribution and Screening Center, 16 minutes and 30 seconds, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: H’Niăp Niê

Đạo diễn/ Director: Phạm Xuân Thắng

Quay phim/ Cinematographer: Quang Hào – Lê Tuấn

Âm nhạc/ Music: Thái Hà

Âm thanh/ Sound: Kim Nhất

Dựng phim/ Cinematographer: Thái Hà

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Khu căn cứ kháng chiến Cư – Dliee Ya là căn cứ đầu não của tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Nơi đây đã ghi dấu nhiều chiến công hiển hách, thể hiện tầm chiến lược của Đảng, quân và dân tỉnh Đắk Lắk.

The resistance base of Cu – Dliee Ya holds a pivotal place as the strategic center of Dak Lak province, specifically, and the Central Highlands in general, during the two major struggles against French colonialists and the American imperialists. This location has witnessed numerous heroic battles, demonstrating the strategic prowess of the Party, the military, and the people of Dak Lak province.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Phạm Xuân Thắng sinh năm 1968, hiện giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Đắk Lắk, kiêm Phó trưởng Ban biên tập, Đạo diễn Chương trình truyền hình Văn hóa – Du lịch Đắk Lắk.

Director Pham Xuan Thang born in 1968, currently holds the position of Director of Dak Lak Film Distribution and Screening Center, and Deputy Head of the Editorial Board, Director of Dak Lak Culture – Tourism TV Program.