Cá rô đi lạc


Cá rô đi lạc / Straying Perch


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 10 phút, 2022; P/ Giai Phong Film Joint Stock Company, 10 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Thu Hiền

Đạo diễn/Director: Đào Minh Uyển

Âm nhạc/Music: Võ Thanh Bình

Âm thanh/Sound: Võ Thanh Bình

Họa sĩ tạo hình/ Animators: Đăng Hải, Thế Toàn

Họa sĩ diễn xuất/ Permorming animators: Đỗ Cao Anh, Nguyễn Đức Tuấn Đạt

Dựng phim/ Film Editor: Đăng Hải

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Không chịu nghe lời mẹ dặn, Cá Rô Con đã suýt gặp nạn khi mải mê vui chơi cùng bạn bè. Dù kịp bơi về ao trước khi nước cạn, nhưng Cá Rô Con và các bạn đã rất sợ hãi và học được một bài học sâu sắc.

Refusing to heed his mother’s advice, Little Perch nearly met with disaster while indulging in play with his friends. Although they had managed to swim back to the pond before it dried up, Little Perch and his friends had been frightened and learned a profound lesson.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Đào Minh Uyển sinh năm 1964, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng từ năm 1985.

Director Dao Minh Uyen, born in 1964, graduated from Ho Chi Minh City University of Fine Arts. He has been working for the Liberation Film Joint Stock Company since 1985.