Xa khuất vùng quê lúa


Xa khuất vùng quê lúa/ Hidden Corners of Rice Fields


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 29’30”, 2021, P/ Liberation Film Joint Stock Company, 29’30”, 2021, P

Biên kịch/Screenwriter: Nguyên Trần

Đạo diễn/Director: Nguyễn Thu

Quay phim/Cinematographer: Lê Thanh Quang

Dựng phim/Film Editor: Cao Thanh Mai

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Thực trạng đất nông nghiệp bị bỏ hoang, bị chuyển đổi sai mục đích sử dụng vẫn đang diễn ra; vì thu nhập không đủ sống, người nông dân bỏ ruộng đồng lên thành phố mưu sinh; vấn đề an ninh lương thực, vẫn còn là câu hỏi trăn trở đối với ngành nông nghiệp Việt Nam. Đó là những vấn đề đặt ra trong bộ phim này.

The current situation of agricultural land being abandoned or improperly converted for use is still ongoing. Due to insufficient income, farmers are leaving their fields to seek a livelihood in the city. The issue of food security remains a pressing concern for the agriculture sector in Vietnam. Those are the issues addressed in this film.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Thu sinh năm 1977, tốt nghiệp khoa Đạo diễn trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Hiện nay, chị đang làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng.

Director Nguyen Thu, born in 1977, graduated from the Directing Department at Hanoi University of Theater and Cinema. She works for the Liberation Film Joint Stock Company.