Vẹt xanh láu lỉnh


Vẹt xanh láu lỉnh /Mischievous Green Parrot


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P/ Vietnam animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2022, P

Biên kịch/Screenwriter: Nguyễn Thị Thu Ngân

Đạo diễn/Director: Vũ Duy Khánh

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Vũ Duy Khánh

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Vũ Hoàng Anh, Nguyễn Trần Hà, Nguyễn Ngọc Thục Trang, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Hải Nam, Lưu Thị Nga

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Vẹt Xanh láu lỉnh và nghịch ngợm, rất giỏi bắt chước tiếng người khác. Vẹt Xanh đã gây ra bao rắc rối cho cư dân góc rừng bằng những trò đùa tai hại. Nhưng cũng nhờ tài lẻ này, Vẹt Xanh đã giúp đồng loại thoát khỏi nanh vuốt của Mèo rừng lấy lại sự tin yêu của cư dân dành cho mình.

The mischievous and playful Green Parrot is skilled at mimicking human voices. She has caused lots of troubles for the residents of the forest corner with her mischievous pranks. However, thanks to her talent, the Green Parrot helps its fellow creatures escape the clutches of the Wildcat and regain the trust and love of the residents.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Vũ Duy Khánh sinh năm 1980, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội. Anh là họa sĩ diễn xuất, đạo diễn, họa sĩ chính tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 2004 đến nay.

Director Vu Duy Khanh, born in 1980, graduated from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has been an actor, director, and chief animator in Vietnam Animation Studio Joint Stock Company since 2004.