Ô nhiễm nhựa – Vấn đề của thực tại và tương lai


Ô nhiễm nhựa – Vấn đề của thực tại và tương lai/ Plastic Pollution – A Present and Future Reality


Đơn vị sản xuất/Production: Ban Khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam, 30 phút 36 giây, 2022, T16 / Educational Department – Vietnam Television, 30 minutes and 36 seconds, 2022, T16

Biên kịch/Screenwriter: Nguyễn Tài Văn

Đạo diễn/Director: Nguyễn Tài Văn

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Tài Văn, Dương Văn Thuân

Âm thanh/Sound: Đinh Văn Thông

Dựng phim/Film Editor: Đinh Văn Thông

Tóm tắt phim/Synopsis

Với 2500 tấn rác nhựa thải ra môi trường mỗi ngày và chỉ có khoảng 700 tấn trong số đó được tái chế, ô nhiễm nhựa đang trở thành vấn đề lớn đối với Việt Nam. Phim góp thêm tiếng nói nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, từ đó thay đổi hành vi trong sản xuất, tiêu dùng, tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quản lý chất thải nhựa và vi nhựa,… bảo vệ môi trường sống cho các loài sinh vật và cho chính sức khoẻ của chúng ta.

With 2,500 tons of plastic waste being released into the environment each day, and only about 700 tons of which are recycled. Therefore, plastic pollution is becoming a significant issue in Vietnam. The film adds its voice to raise community’s awareness, aiming to change behaviors in production and consumption and then enhancing scientific research and technology applications, promoting international cooperation in plastic waste and microplastic management, and protecting the living environment for various species and our own well-being.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Nguyễn Tài Văn sinh năm 1981, tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Nghệ thuật Điện ảnh Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2012;  hiện đang công tác tại Ban khoa giáo – Đài Truyền hình Việt Nam. Một số phim tiêu biểu: Sự cân bằng hoàn hảo ; Chuyện của Đá; Ô nhiễm nhựa ở biển

Director Nguyen Tai Van, born in 1981, earned his Master’s degree in Arts from Hanoi Academy of Theatre and Cinema in 2012. He currently works for the Educational Department of Vietnam Television. Some notable films include: The perfect balance, The story of stone , and Plastic pollution in the sea…