Bí ẩn từ lòng đất


Bí ẩn từ lòng đất / Mysteries from the Underground


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 31 phút 51 giây, 2022 / National Documentary and Scientific Film Studio One Member Company Limited, 31 minutes and 51 seconds, 2022

Biên kịch/Screenwriter: Bùi Thị Thoa

Đạo diễn/Director: Phùng Ngọc Tú

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Hoàng Lâm

Âm thanh/Sound: Hồ Sỹ Tuấn

Dựng phim/Film Editor: Lương Hồng Quang

Tóm tắt phim/ Synopsis

Với bàn tay và khối óc của mình, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Phan Trường Thị cùng các nhà khoa học khác đã nghiên cứu, tìm ra giải pháp, sáng kiến để chinh phục dòng sông Đà nổi tiếng “hung dữ”, từ đó vẽ bản đồ địa chất, làm cơ sở tìm nền móng xây dựng hai đập thủy điện Hòa Bình và Sơn La.

With their hands and intellect, Professor and Doctor of Science Phan Truong Thi and other scientists conducted research and found solutions and initiatives to conquer the infamous “fierce” Da River. Then They mapped the geological terrain, laying the foundation for building the Hoa Binh and Son La hydroelectric dams.

Đạo diễn / Director

Đạo diễn Phùng Ngọc Tú sinh năm 1981 tại Thanh Hóa, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; bắt đầu làm việc tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương từ năm 2012. Một số phim tiêu biểu: Dấu tích Sa huỳnh; Một giải pháp chống sói lở bờ biển; Chuyện tuổi già

Director Phung Ngoc Tu was born in 1981 in Thanh Hoa. He graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He began working at the National Documentary and Scientific Film Studio in 2012. Some of his notable films include Sa Huynh traces, A Solution to coastal erosion  and Stories of the elderly.