Tái sinh


Tái sinh/ Rebirth


Đơn vị sản xuất/ Production: Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, 10 phút, 2022; P / Vietnam Animation Joint Stock Company, 10 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Thị Thanh Hà

Đạo diễn/Director: NSƯT Lê Bình

Âm nhạc/Music: Đặng Duy Chiến

Âm thanh/Sound: Đặng Duy Chiến

Họa sĩ tạo hình/ Animator: NSƯT Lê Bình

Họa sĩ diễn xuất/ Performing animators: Vương Đình Duẩn, Lê Vũ Khánh Ngọc, Lê Tường Vân, Lê Bình

Dựng phim/ Film Editors: Bá Phương, Cao Đăng Giang

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Đại Bàng Trắng là chúa tể của bầu trời, do chủ quan nên đã gặp nạn. Đứng trước nguy cơ phải sống mòn mỏi, buồn thảm dưới mặt đất, Đại Bàng Trắng đã quyết tâm rèn luyện để có thể tiếp tục cất cánh bay, trở lại với bầu trời.

The White Eagle is the lord of the sky, but due to arrogance, he meets with a disaster. Facing with the prospect of living a miserable, lonely life on the ground, the White Eagle is determined to train himself to regain the ability to soar through the skies once more.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Lê Bình sinh năm 1974, tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam từ năm 1998 đến nay.

Director Le Binh, born in 1974, graduated from Hanoi University of Industrial Fine Art. He has been working for Vietnam Animation Joint Stock Company since 1998.