Chú Hải cẩu nghịch ngợm


Chú Hải cẩu nghịch ngợm/Mischievous Seal Cub


Đơn vị sản xuất/ Production: SCM, Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam, 8 phút, 2023; P/SCM, Sconnect Vietnam Investment Technology and Services Company Limited, 8 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Khiếu Thị Kiều Oanh

Đạo diễn/Director: Phạm Duy Anh

Âm nhạc/ Music: Nguyễn Thọ Long

Âm thanh/ Sound: Nguyễn Thọ Long

Họa sĩ tạo hình/ Animator: Phan Thúy Hồng

Họa sĩ diễn xuất/Performing animator: Cao Thị Thủy

Dựng phim/Film Editor: Phạm Duy Anh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Hugey thuê Tiny và Nerdy tới trông nom, chăm sóc hải cẩu Navy khi anh vắng nhà. Navy tạo ra bao rắc rối, hỗn loạn trong nhà khi Tiny và Nerdy bất đồng quan điểm. Tuy nhiên, Tiny và Nerdy đã cảm hóa Navy bằng tình cảm chân thành của mình sau khi cả ba trải qua một biến cố lớn.

Hugey hires Tiny and Nerdy to take care of his seal cub, Navy, while he’s away. Navy causes chaos and trouble in the house as Tiny and Nerdy have differing opinions. However, Tiny and Nerdy manage to win the Navy’s heart with their sincere affection after all three of them go through a significant event together.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Phạm Duy Anh sinh năm 1997, tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ và Dịch vụ Sconnect Việt Nam từ năm 2019 đến nay. Năm 2022 – 2023, trong vài trò đạo diễn, Duy Anh đã hoàn thành 6 tập phim hoạt hình dài tập sử dụng công nghệ stop motion cho hai series phim: The Adventure in Clay KingdomThe Oddjobs.

Director Phạm Duy Anh, born in 1997, graduated from Hanoi University of Science and Technology. He has worked for Sconnect Vietnam Investment Technology and Services Company Limited since 2019. In 2022 – 2023, in the role of director, Duy Anh completed six episodes of the stop-motion animated series The Adventure in Clay Kingdom and The Oddjobs.