Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy


Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy /Research on Technology Applications in Firefighting


Đơn vị sản xuất/Production: Điện ảnh Quân đội Nhân dân, 27 phút, 2022, P/People’s Army Cinematography, 27 minutes, 2022, P

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Đức Thực

Đạo diễn/Director: Hà Xuân Trường

Quay phim/ Cinematographer: Nguyễn Ngọc Sơn

Âm thanh/Sound: Lê Ngọc Chiến

Dựng phim/Film Editor: Phạm Quỳnh Anh

Tóm tắt phim/Synopsis

Việc cần có những thiết bị chữa cháy tự động ở thời điểm khi đám cháy vừa hình thành, hay cần có những phương tiện có thể chữa cháy ở những tầng cao, khu vực có địa hình phức tạp hiện đang là yêu cầu cấp thiết. Bộ phim giới thiệu đến người xem những phương tiện, thiết bị, hệ thống chữa cháy hiện đại do nhà máy Z113/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo gồm: Quả cầu chữa cháy, dàn phóng chữa cháy, phương tiện bay chữa cháy.

The need for automatic firefighting equipment at the moment a fire begins to form or the requirement for firefighting capabilities in high-rise buildings and complex terrain areas has become crucial. The film introduces viewers to modern firefighting equipment and systems developed by Factory Z113 of the Vietnam Defence Industry, including fire-fighting spheres, firefighting rocket systems, and airborne firefighting vehicles.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Hà Xuân Trường sinh năm 1990 tại Phú Thọ. Anh hiện đang công tác tại Xưởng làm phim Khoa học, Điện ảnh Quân đội Nhân dân.

Director Ha Xuan Truong was born in 1990 in Phu Tho. He currently works for the Military Film Production Workshop, People’s Army Cinematography.