Khi dòng sông vắng lũ


Khi dòng sông vắng lũ/When the River Runs Dry


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 32 phút, 2022/ National Documentary and Scientific Film Studio, 32 minutes, 2022

Biên kịch/Screenwriter: Nguyễn Vũ Đức

Đạo diễn/Director: Đặng Linh (Đặng Thị Linh)

Quay phim/Cinematographer: Đăng Anh (Nguyễn Đăng An)

Âm thanh/Sound: Dương Ngọc Hòa

Dựng phim/Film Editor: Lê Hoàng Anh

Tóm tắt phim/Synopsis

Biến đổi khí hậu cùng với những thay đổi về lưu lượng và chất lượng nước ở thượng nguồn sông Mê Kông những năm gần đây khiến cho đồng bằng sông Cửu Long phải đối mặt với nhiều thách thức. Một số biện pháp thích ứng nêu ra được áp dụng để đồng bằng sông Cửu Long khắc phục tình trạng nêu trên, góp phần xây dựng phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Climate change, along with changes in the flow and quality of water in the upper Mekong River in recent years, has posed many challenges to the Mekong Delta. Various adaptive measures have been proposed and applied to help the Mekong Delta overcome these challenges, contributing to the sustainable economic and social development of the region.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Đặng Linh tên đầy đủ là Đặng Thị Linh, sinh năm 1984, tốt nghiệp ngành Biên kịch, Đạo diễn Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Một số phim tiêu biểu: Hai bàn tay, Cuộc di cư của bầy cừu, Chuyện ngày hôm qua

Dang Linh, born in 1984, graduated in Screenwriting and Film Directing from Hanoi University of Theatre and Cinema. Some notable films include: Two hands, The Migration of the Sheep, The Story of Yesterday