Những khắc tinh của lửa


Những khắc tinh của lửa/ The Torments of Fire


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng, 27’30, 2022, P/Liberation Film Joint Stock Company, 27’30, 2022, P

Biên kịch/Screenwriter: Võ Thiên Ân

Đạo diễn/Director: Phan Huỳnh Trang

Quay phim/Cinematographer: Lâm Lập Hưng

Dựng phim/Film Editing: Phan Huỳnh Trang

Tóm tắt phim/Sypnosis:

Những người lính cứu hỏa chuyên nghiệp, đầy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống của người dân là biểu tượng cao đẹp trong đời sống.

Professional firefighters being full of a sense of responsibility and a willingness and ready to sacrifice for the people’s lives, are noble symbols in our society.

Đạo diễn/Director:

Đạo diễn Phan Huỳnh Trang sinh năm 1978 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện chị làm việc tại Công ty Cổ phần Phim Giải Phóng. Đạo điễn Phan Huỳnh Trang đạt được một số giải thưởng của Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”…

Director Phan Huỳnh Trang was born in 1978 in Ho Chi Minh City. She works for the Liberation Film Joint Stock Company. Director Phan Huynh Trang won a number of awards from Ho Chi Minh City Cinema Association, the competition for composing and promoting works “Studying and following Ho Chi Minh’s ideology and ethics”…