Ngược miền Tây Quảng Trị


Ngược miền Tây Quảng Trị / Journey Across Western Quang Tri


Đơn vị sản xuất/ Production: Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh Quảng Trị, 21 phút 29 giây, 2022; P / Quang Tri Cultural and Cinema Center, 21 minutes 29 seconds, 2022

Biên kịch/ Screenwriter: Nguyễn Bình Minh

Đạo diễn/ Director: Phan Tân Lâm

Quay phim/ Cinematographer: Phan Tân Lâm, Lê Hà

Dựng phim/ Film Editor: Nguyễn Tình

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Ngược miền Tây Quảng Trị phản ánh một cách chân thực và sinh động những thành quả của hoạt động chiếu phim phục vụ đồng bào miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Thông qua những việc làm đầy tâm huyết, khắc phục gian khó của những người “chiến sĩ văn hóa”, bà con đã được thụ hưởng đới sống văn hóa tinh thần phong phú hơn.

“Journey Across Western Quang Tri” authentically and vividly portrays the achievements of film screenings for the people in the mountainous, remote, and far-flung areas of Quang Tri province. Through the dedicated efforts and perseverance of  “the cultural soldiers”, the local residents have been able to enjoy a richer cultural and spiritual life.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Phan Tân Lâm sinh năm 1970 tại Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị, hiện đang công tác trong ngành báo chí. Anh là đạo diễn các phim Người Vân Kiều, Pa Cô thương nguồn nhớ cội, Những người mẹ cuối cùng, Ký ức màu khói, Ô Lâu, dòng sông tình sử.

Director Phan Tan Lam, born in 1970 in Gio Mai, Gio Linh, Quang Tri, currently works in the field of journalism. He has directed several films, including People of Van Kieu, Pa Co Remembering the Roots, The Last Mothers, Memories in Smoke, O Lau, and A Love Story River.