Tại sao nghiện


Tại sao nghiện/ Why addiction?


Sản xuất/ Production: Trung tâm Phim tài liệu – Đài Truyền hình Việt Nam, 25 phút, 2022 / Documentary Film Center – Vietnam Television, 25 minutes, 2022

Biên kịch/ Screenwriter: Vũ Hoài Nam

Đạo diễn/ Director: NSƯT Vũ Hoài Nam

Quay phim/ Cinematographer: Nguyễn Việt Đức, Triệu Văn Đô

Âm thanh / Sound: Lê Huy Bình

Dựng phim/ Film Editor: Lê Huy Bình

Tóm tắt phim/ Synopsis

Nghiện cờ bạc đang là một trong những loại nghiện hành vi điển hình, được gọi là “ma túy không dược chất”. Bản thân những người nghiện cờ bạc rất khó thoát ra khỏi hành vi này và không thể lí giải tại sao họ lại nghiện như thế. Phim sẽ phân tích, lý giải căn nguyên của bệnh nghiện cờ bạc dưới góc độ khoa học thông qua các nhân vật cụ thể.

Gambling addiction is one of the classic behavioral addictions, often referred to as “drug-free addiction.” Those ensnared by gambling addiction find it extremely challenging to break free from this behavior, leaving many puzzled as to why they become addicted in the first place. The film will analyze and elucidate the roots of gambling addiction from a scientific perspective through specific individuals.

Đạo diễn / Director

NSƯT, đạo diễn Vũ Hoài Nam công tác tại Ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam từ 1996 đến 2015. Từ năm 2015 đến nay, anh công tác tại Trung tâm phim Tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam.

Meritorious Artist and director Vu Hoai Nam, who served at the Educational Department of Vietnam Television from 1996 to 2015, has been working for the Documentary Film Center of Vietnam Television since 2015.