Khát vọng thiên thanh


Khát vọng thiên thanh / Aspiration to the Sky


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 28 phút, 2022; P / People’s Army Cinema, 28 minutes, 2022; P

Biên kịch/ Screenwriter: Bạch Hoàng Đạt – Nguyễn Mai Anh

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Diệu Hoa

Quay phim/ Cinematography: Phạm Công Trình – Bùi Văn Trường

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Đào Thị Hằng

Dựng phim/ Film Editor: Phạm Quỳnh Anh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Khát vọng hòa bình, khát vọng bảo vệ bình yên cho bầu trời của Tổ quốc đã được truyền từ thế hệ vàng phi công tiêm kích mà Trung tướng Nguyễn Đức Soát là đại diện tiêu biểu đến những phi công trẻ hiện nay. Khát vọng ấy được những người lính phi công gọi đó là “Khát vọng thiên thanh”. Càng trong gian khổ, những phẩm chất cao đẹp của người lính mang khát vọng thiên thanh càng tỏa sáng rạng ngời.

The aspiration for peace and the desire to protect the tranquility of the homeland’s skies have been passed down from the golden generation of fighter pilots, with Lieutenant General Nguyễn Đức Soát representing them, to the young pilots of today. This aspiration is referred to by fighter pilots as the “Aspiration to the Sky.” In the face of adversity, the noble qualities of soldiers who hold this aspiration shine even brighter.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1992, tốt nghiệp thạc sĩ nghệ thuật Điện ảnh – Truyền hình trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Chị đạo diễn các phim Mầm xanh đất lửa, Nỗi đau da cam, Khát vọng thiên thanh

Director Nguyen Dieu Hoa, born in 1992, holds a master’s degree in Film and Television Arts from Hanoi Academy of Theater and Cinema. She has directed films such as Green Sprout of Fire Land, Pain of Agent Orange, and Aspiration to the Sky