Trở về Khe Sanh


Trở về Khe Sanh / Return to Khe Sanh


Đơn vị sản xuất/ Production: Điện ảnh Quân đội nhân dân, 30 phút, 2023; P / People’s Army Cinema, 30 minutes, 2023; P

Biên kịch/ Screenwriter: Phạm Hoài Thương

Đạo diễn/ Director: Bùi Thanh Hải

Quay phim/ Cinematographer: Lê Duy Hồi, Phạm Quang Dũng

Âm nhạc/ Music: Trần Tùng

Âm thanh/ Sound: Đào Thị Hằng, Chu Thắng

Dựng phim/ Film Editor: Phạm Quỳnh Anh

Tóm tắt phim/ Synopsis:

Những địa danh lửa trong chiến tranh như Tà Cơn, Khe Sanh, Làng Vây, Ku Bốc… được tái hiện qua hành trình trở về quá khứ của các cựu chiến binh và thế hệ trẻ ngày nay. Những ký ức về một thời hào hùng của dân tộc sẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí của những người lính năm xưa và lớp trẻ được sinh ra, lớn lên ở Khe Sanh sẽ tiếp tục kể những câu chuyện lịch sử để lan tỏa, tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Destinations of fire in the war such as Ta Con, Khe Sanh, Lang Vay, Ku Boc… are recreated through the journey back in time of former soldiers and the younger generation today. Memories of a glorious era of the nation will never fade in the minds of the veterans, and the young generation born and raised in Khe Sanh will continue to narrate historical stories to spread and carry on the heroic traditions of the Vietnamese people.

Đạo diễn/ Director:

Đạo diễn Bùi Thanh Hải sinh năm 1994, tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Anh là đạo diễn các phim: Người kể chuyện Bác Hồ, Nhà báo Hồ Chí Minh, Lá cờ Phu Văn Lâu, Trời Hà Nội mãi xanh (phần 2), Trở về Khe Sanh

Director Bui Thanh Hai, born in 1994, graduated in Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He has directed films such as The Storyteller of Uncle Ho, Journalist Ho Chi Minh, The Flag of Phu Van Lau, Hanoi Sky Remains Evergreen (part 2), and Return to Khe Sanh, among others.