Nghê – Linh vật của người Việt


Nghê – Linh vật của người Việt / Nghe – The Iconic Symbol of the Vietnamese People


Đơn vị sản xuất/Production: Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, 36 phút 06 giây, 2021/ National Documentary and Scientific Film Studio One Member Company Limited, 36 minutes and 06 seconds, 2021

Biên kịch/Screenwriter: Tạ Thị Huệ

Đạo diễn/Director: Đào Đức Thanh

Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Anh Tuấn

Âm thanh/Sound: Nguyễn Trung Hiếu

Dựng phim/Film Editor: Vũ Thị Duyên

Tóm tắt phim/Synopsis

Thông qua hình tượng linh vật Nghê – một linh vật biểu tượng của người Việt Nam – được giới thiệu chi tiết trong bộ phim, người xem nhận diện được hình tượng Nghê một cách rõ ràng và chuẩn mực để không nhầm lẫn với linh vật ngoại lai, góp phần nâng cao hiểu biết cho người dân trong đời sống xã hội.

Through the portrayal of the Nghe – an iconic symbol of the Vietnamese people – in intricate detail, the film provides viewers with a clear and standardized understanding of the Nghe’s image, preventing any confusion with foreign mythological creatures. This contributes to enhancing the public’s awareness in social life.

Đạo diễn/Director

Đạo diễn Đào Đức Thanh sinh năm 1982 tại Thanh Hóa; tốt nghiệp ngành Quay phim Điện ảnh – Truyền hình và ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; hiện công tác tại Xưởng phim Khoa học – Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương; là đạo diễn các phim Tài liệu: Giáo sư Tôn Thất Tùng – Người thầy tôn kính, Sông Gianh thương nhớ, Ông Tây nước mắm, Con đường không bằng phẳng, Đình làng Bắc Bộ, Đi về phía mặt trời

Director Dao Duc Thanh was born in 1982 in Thanh Hoa. He graduated in Cinematography and Film Directing from Hanoi Academy of Theater and Cinema. He currently works at the Science Film Workshop within the National Documentary and Scientific Film Studio. Some of his documentary films include Professor Ton That Tung – Respected teacher, Gianh River reminiscences, Mr. Tay and fish sauce, The uneven road, Northern village communal houses, and Heading towards the sun.